Vaš browser nije podržan, molimo ažurirajte na posljednju verziju ili odaberite neki drugi.

NAŠA kartica logo Šta tražite?

Pravila programa

 • Naša agencija d.o.o je pokretač lojalti programa “ NAŠA kartica “ ( u daljem tekstu ‘NK’ ) I izdavač kartice lojalnosti za sve registrovane korisnike, koja ostaje u njihovom vlasništvu. Naša agencija d.o.o zadržava pravo da u bilo kom trenutku I bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja I da promjeni ili u potpunosti ukine elemente programa lojalnosti NK
 • Korisnik kartice može postati svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u Republici BIH koja ispuni uslov za dobijanje kartice I putem aplikacione forme ostavi obavezne podatke pri registraciji u program lojalnosti NK
 • Podatci korisnika navedeni u aplikacionoj formi koriste se isključivo zbog informisanje korisnika o raznim akcijama programa lojalnosti NK ,kao I unapređenja usluge ka svim korisnicima, I to samo onih korisnika koji nisu naveli da ne žele te informacije.Lični podatci o korisnicima se ne razmjenjuju sa drugim licima u skladu sa zakonom o licnim podatcima.
 • Karticu lojalnosti može koristiti isključivo registrovani korisnik.
 • Način registracije korisnika ,vrednost , skupljanje I koristenje bodova za lojalnost kao I ograničenja detaljnije su opisani na sajtu www.nasakartica.ba i na prodajnim mjestima partnera programa lojalnosti NK
 • Da bi ostvario pogodnosti korisnik mora da pokaže karticu lojalnosti na prodajnom mjestu partnera programa lojalnosti NK
 • NK pogodnosti se djele na instant popust i bodove za lojalnost
 • Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem otkaze korištenje kartice kao I da izmjeni podatke u svom korisničkom ofisu. Važenje kartice prestaje kada izdavač kartice primi pismeno obavještenje o otkazu I vraćanju kartice
 • Partneri programa lojalnosti NK zadržavaju pravo da u svakom trenutku provjere identitet nosioca kartice lojalnosti
 • Kompanija NAŠA agencija d.o.o zadržava pravo da u svakom trenutku promeni pravila programa lojalnosti.O svakoj izmeni će obavestiti korisnike.Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici www.nasakartica.ba
 • Kompanija NAŠA kartica d.o.o može prema sopstvenoj proceni I bez prethodne najave da isključi iz programa bilo kog korisnika I dužna je da isključenog korisnika obavesti o isključenju bez obaveze da obrazloži svoju odluku.
 • U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi kompaniji putem telefona nakon čega će kartica biti blokirana da bi se sprečile zloupotrebe. Nakon toga korisnik može uzeti novu karticu lojalnosti pri prvoj sledećoj kupovini kod bilo kojeg NK partnera.Nakon toga ako je korisnik već do tad imao skupljene bodove za lojalnost može da zahteva da mu se prenesu na novi korisnički nalog.Ukoliko korisnik ne prijavi krađu ili gubitak kartice kompanija NAŠA agencija d.o.o. nije odgovorna za zloupotrebe.
 • Svaka zloupotreba I neovlašćeno kopiranje kartice lojalnosti biće sankcionisano u skladu sa zakonom.Registracijom u korisničkom nalogu korisnik prihvata ova pravila bezuslovno
 • Rok za iskorištavanje bodova za lojalnost je 12 mjeseci od prve transakcije kod svakog NK partnera pojedinačno.
 • Korišćenje bodova za lojalnost nije moguće dok se ne završi aktivacija korisničkog profila.